Pater Joseph 70 år

Pater og fengselsprest Joseph Mulvin, fyller 70 år, i dag 5. mai!

Fra en av p. Josephs prekener:

«Vi er alle like betydningsfulle for Gud. Dette er noe vi lett kan glemme i vårt konkurransesamfunn. Vi kan fristes til å betrakte oss selv og andre som viktigere på grunn av for eksempel stilling, utdannelse eller etnisitet.»

Les mer om brødrenes jubileumsfest…