Laudato Si’

Pave Frans ber oss alle om å ta ansvar for vårt felles hjem. Endrer vi ikke vår livsstil nå, får det dramatiske konsekvenser. Les mer på GCCM, (The Global Catholic Climate Movement)
 

Engasjer deg!

Over 400 katolske organisasjoner og menigheter verden over har engasjert seg. Les mer på GCCM hvordan hver og en av oss kan bidra på forskjellige måter…
 

 

Verdens fattige og jordens sårbarhet

«Paven henvender seg ikke bare til store og innflytelsesrike organisasjoner og nasjoner, men også til hvert enkelt menneske, katolikker som ikke-katolikker, troende som ikke-troende, og ber alle mennesker av god vilje ta ansvar for det felles beste og forvalte våre ressurser på en mer rettferdig måte, både for mennesker av i dag men også for framtidige generasjoner. Han påpeker at klimakrisen vil få dramatiske konsekvenser for oss alle, ikke bare de særlig sårbare, samtidig som han påpeker det urettferdige i at det nettopp er de fattigste som bærer den tyngste børen av klimaendringene.» Les mer…
 

Laudato Si’ på norsk

Bestill den norske versjonen her…

St. Olav Forlag, 2015.