St. Dominikus klosters venner

 
Styret i venneforeningen
Bli medlem
 
 
 
Kjære Venner
Helt siden 1920-tallet har våre kjære dominikanerbrødre i tillegg til sjelesorg og daglige messer, drevet omfattende opplysningsvirksomhet innen teologiske og kulturelle emner. Venner av St. Dominikus kloster ønsker å ivareta og verne om denne verdifulle arven ved å bidra til å støtte opp om klosterets fremtid. Formålet med venneforeningen St. Dominikus klosters venner er å styrke klosterets økonomi, og herunder bidra med:

  • å fremme givertjenesten
  • å organisere innsamling til formålsbestemte prosjekter
  • andre aktiviteter som støtter opp om formålet

Venneforeningen St. Dominikus klosters venner ble stiftet den 8. april 2015 og er registrert i Enhets- og Frivillighetsregisteret.

Bli medlem i venneforeningen
Medlemskontingenten er kr 500,- i året. Alle som har fylt 18 år og ønsker å fremme foreningens formål kan bli medlemmer uavhengig av konfesjonstilhørighet. Les mer om hvordan bli medlem.

Gi gave direkte til klosteret
Du kan støtte klosteret direkte, ved å gi en gave eller opprette avtalegiro. Les mer om Givertjensten.

Hva går innsamlede midler til?
Innsamlede midler og medlemskontigent går til vedlikehold av klosterkirken og klosteret. Klosterkirken sto ferdig 1928 og har tjent oss i snart hundre år.

Økonomisk transparens
Medlemskontingenten og innsamlede midler overføres etter vedtak fra venneforeningens styre til St. Dominikus kloster, minst en gang i året. Økonomisk oversikt og prosjektdokumenter blir tilgjengelig for alle medlemmer. Tillitsvalgte mottar ikke honorar.

Kontakt oss
Ta gjerne kontakt med venneforeningen på e-post: post@klostervenner.no eller kontakt styret.
 

Medlemsarrangement

For å vise at vi setter pris på din støtte vil venneforeningen i samarbeid med klosteret arrangere flere foredrag, konserter og spontane ’10-minutters-overraskelser’. Alle arrangementer er på lavbudsjett, og de som stiller opp blir rikelig belønnet i himmelen
 

2018

Onsdag 7. februar kl. 19.30
«Kristen fenomenologi og Edith Stein» ved professor emeritus i filosofi Dagfinn Føllesdal. Les mer…
 

2017

Onsdag 6. september kl. 19.30
«Gudspartikkelen» ved fysiker og dominikaner-nonne sr. Katarina Pajchel. Les mer…
 
Onsdag 10. mai kl. 19.30
Årsmøte og deretter foredrag ved kirkehistoriker Jan Schumacher med tittelen “Reformasjonen 500 år – noen ettertanker”.
Det blir enkel servering. Hjertelig velkommen!
 
Onsdag 15. mars kl. 19.30
 «Vi lager barn» ved forsker og kirkehistoriker Eivor Oftestad. Les mer…

 

2016

Tirsdag 29. nov. 2016
Medlemskveld: Olavsklosteret, Det fyrste Dominikanerklosteret i Noreg
Les mer…

Onsdag 19. okt. 2016
Medlemskveld: Laudato Si. Les mer…
 

2015

Onsdag 2. des. 2015
Medlemskveld: Sigrid Undset og St. Dominikus kloster. Les mer…
 

 

– Hjertelig velkommen!
Styret i St. Dominikus klosters venner