Søndag 15. januar, 2. søndag i det alminnelige kirkeår, År A.

INTROITUS: Lovsyng Herren, alle folk. Alleluja, alleluja.
GRADUALE: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

BARNEMISSIO – HELLIGE TRE KONGER
Strimmelen med C – M – B 2023 kan hentes i våpenhuset. Kr. 20.00. Bidrag kan sendes MISSIO NORGE 3000.30.92522

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET Mandager kl. 19.00.

«SAINT THOMAS AQUINAS`ROADMAP TO HAPPINESS» v. Greg Reichburg, tirsdag 17. jan. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (På engelsk.) Arr. St. Dominikus Klosters venner. (KATOLSK FORUM).

ØKUMENISK KVELDSGUDSTJENESTE PÅ LUNDEN KLOSTER onsdag 18. januar kl. 19.00. Preken v. p. Myron Kuspys. Øvre Lunden 5. I samarbeid med Tonsen menighet.

FRATER GERARD KETTERER FYLLER 85 ÅR 2. FEBRUAR.

HALVDAGSRETRETT FOR UNGE VOKSNE PÅ LUNDEN KLOSTER lørdag 4. februar kl. 10.00-14.00. Messe, Lectio Divina, samtale, stillhet, kaffe. Øvre Lunden 5. Tel. 23 19 44 20.

KALLSRETRETT VED ST. EYSTEINS PRESTESEMINAR, OSLO 20.-22. januar 2023, i Akersveien. For menn, 18 -25 år, som undres om de har et kall til tjeneste i Kirken. Gratis. Påmelding: rektor.steystein@okb.katolsk

«FASTETIDEN – EN BOTSTID MED BLIKKET VENDT MOT PÅSKEN», v. sr. Ragnhild Marie Bjelland. Tirsdag 14. februar kl. 19.30 i Rosahjemmet, Gjørstads gate.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMET – http://katarinahjemmet.katolsk.no