Søndag 8. januar, Festen for Herrens Dåp, år A.

INTROITUS: Lovsyng Herren, alle folk, alleluja, alleluja.

GRADUALE: Herren har velsignet deg til evig tid.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

DOMINIKANERNE TAKKER VARMT FOR ALLE HILSENER OG GAVER TIL JUL!

BARNEMISSIO – HELLIGE TRE KONGER – Strimmelen med C – M – B 2023 kan hentes i våpenhuset. Kr. 20.00. Bidrag kan sendes MISSIO NORGE 3000.30.92522

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET – Første meditasjonsaften etter jul: 9. januar kl. 19.00.

REQUIEM-MESSE FOR PAVE BENEDIKT presidert av Biskop Bernt, mandag 9. januar kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

«SAINT THOMAS AQUINAS` ROADMAP TO HAPPINESS» v. Greg Reichburg, tirsdag 17. jan. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (På engelsk.) Arr. St. Dominikus Klosters venner. (KATOLSK FORUM).

FRATER GERARD KETTERER FYLLER 85 ÅR 2. FEBRUAR.

HALVDAGSRETRETT FOR UNGE VOKSNE PÅ LUNDEN KLOSTER lørdag 4. februar kl. 10.00-14.00. Messe, Lectio Divina, samtale, stillhet, kaffe. Øvre Lunden 5. Tel. 23 19 44 20.

KALLSRETRETT VED ST. EYSTEINS PRESTESEMINAR, OSLO, 20.-22. januar 2023, i Akersveien. For menn, 18 -25 år, som undres om de har et kall til tjeneste i Kirken. Gratis. Påmelding: rektor.steystein@okb.katolsk

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMET – http://katarinahjemmet.katolsk.no