Søndag. 22. oktober, 29. søndag i det alm. kirkeår, År A.

INTROITUS: Vær meg nådig Herre, og hør min bønn.
GRADUALE: Jeg vil lovsynge Herren, høyt er Han opphøyet.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN.

LITURGISK KALENDER
Lør. 28. okt.: Apostlene Simon og Judas

BIBELEN – FORHOLDET MELLOM DET GAMLE OG DET NYE TESTAMENTE», v. Maria Sammut. mandag 23. oktober kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Neuberggaten 15, Liturgisk kvarter: Lukas og Evangelistene. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

«BERGPREKENEN OG TROENS LIV» v. prof. Bernt T. Oftestad. Onsdag 25. oktober kl. 19.00, i menighetssalen, Akersveien 5. Fri Adgang. (KATOLSK GROVBRØD)

«DE KOM OG BLE; KATOLSKE INNVANDRERE I NORGE» av Elisabeth Solberg. Bokpresentasjon mandag 23. oktober kl. 18.30 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Med Biskop Bernt, Marta Bivand Erdal, Caritas Norge, afrikansk kor og tamilske dansere – og tre av innvandrerne som portretteres i boken. Lett bevertning.

LAUDES, MESSE OG FROKOST for studenter og unge voksne på Katarinahjemmet, torsdag 26. oktober kl. 07.30- 09.30. Inngang gjennom kjøkkenet.

«SANKT OLAVS LOV OG RETT» v. prof. Jørn Øyrehagen Sunde. Tirsdag 24. oktober kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggt.15. Fri adgang, ingen påmelding. Arr. Sankt Dominikus Klosters Venneforening (KATOLSK FORUM)

«HILDEGARD VON BINGEN – kosmosegget, kreativiteten og klosterlivet.» v./ søster Anne.Lise Strøm, foredrag, og Ingerid louise Birkeland, sang. Torsdag 26. oktober kl. 19.00,. i Centralkirken, St. Olavs gate 29. Utstilling av Hildegards illuminasjoner. (Arr.: AREOPAGOS).

HVA ER ET MODENT SYN PÅ SEKSUALITET? v. Prof. Thomas Kazen, Stockholm. Lørdag 28. okt. kl. 12.00 i Lovisenberggaten 4. Påmelding: leder@ogsåvierkirken.no (Akademiet Også vi er kirken).

KJELL ARILD POLLESTADS NYE OVERSETTELSE AV BIBELEN presenteres mandag 30. oktober kl.19.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Med Vetle Lid-Larsen. Alle hjertelig velkommen!

ÅPEN DAG HOS LEGFRANCISCANERNE I ST. HALLVARD KIRKE, torsdag 9. november kl. 18.00- 21.00. Messe i kirken. «Å være franciscaner under krig og okkupasjon» v. p. Myron Kuspis. Suppe, kaffe og kaker. Slutt kl. 21.00. Alle velkomne.

ÅPEN DAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 2. desember kl. 10.30- 15.00. Salg av klosterprodukter, julekaker og bruktmarked. Juleverksted for barna. Kafé. Alle velkommen!

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no