Søndag 26. februar, 1. søndag i faste, År A.

Introitus: Herren har velsignet deg til evig tid.
Graduale: Utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Evangelievers: Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av hvert ord som utgår av Guds munn.

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjåvatn, tlf. 95 20 66

«MUSIKK OG RELIGION», v. Henrik Holm og Øivind Varkøy. Tekster av bl. a. Biskop Erik Varden og redaktørene. Bokpresentasjon torsdag 9. mars kl 18.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang.

ÅPEN DAG PÅ SANKTA SUNNIVA SKOLE for alle interesserte, onsdag 1. mars kl. 14.00 – 17.00.

SAKRAMENTSTILBEDELSE i Katarinahjemmets kapell 3. mars kl. 18.20-21.00, og hver første fredag i måneden. Hvis man ikke kan være med hele tiden, kan man komme og gå som man vil.

«GUDDOMMELIG HJELP I LIV OG DØD» – om sykesalvingens sakramente». v. p. Ole Martin Stamnestrø, onsdag 15. mars. kl. 19.00 i Akersveien 5. Lett bevertning, fri adgang. (KATOLSK GROVBRØD.)

«SPOR AV GUD I EMMANUEL LEVINAS FILOSOFI» v. Magdalene Thomassen. Tirsdag 21. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Arr.: St. Dominikus Klosters venner. (KATOLSK FORUM)

FAMILIEDAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 1. april. Se katarinahjemmet.katolsk.no

SEMINAR OM EUTHANASI: «Den barmhjertige samaritan; et hjerte som ser.» 25. mars kl. 10.00-12.00 i Mariagården, Akersveien. Morten Magelsen, sr. Katarina Bogoszova og sr. Anne Bente Hadland. Påmelding innen 19. mars. katekese@okb.katolsk.no

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR på Mariaholm, 26.-29. juli. Med Biskop Bernt, Erik Ruud, Alf Tore Hommedal. NOK 2200.-. Påmelding innen 1. juli til til nikoline.myklevik@hotmail.com, tel.: 992 60 730

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMET http://katarinahjemmet.katolsk.no