Søndag 29. januar, 4. søndag i det alminnelige kirkeår, År A.

INTROITUS: Herren samler sitt folk, og skjenker det sin glede
GRADUALE: Salig den som frykter Herren, den som vandrer på hans veier

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjåvatn, tlf. 95 20 66 64.

LITURGISK KALENDER
Torsdag 2. februar: Kyndelsmesse – Herrens fremstilling i tempelet.

FRATER GERARD KETTERER FYLLER 85 ÅR 2. FEBRUAR.

HALVDAGSRETRETT FOR UNGE VOKSNE PÅ LUNDEN KLOSTER lørdag 4. februar kl. 10.00-14.00. Messe, Lectio Divina, samtale, stillhet, kaffe. Øvre Lunden 5. Tel. 23 19 44 20.

KATOLSK BARSEL-OG SMÅBARNGRUPPE møtes søndag 5. februar kl. 10.00 på Katarinahjemmet. Messe, fulgt av sosialt samvær. For foreldre med barn 0-3 år, eldre søsken også velkomne.

«KONTEMPLATIV ØKOLOGI, – KLIMA, JORDA VÅR, DYREVERN» v. diakon Annika Spalde, torsdag 9. februar kl. 20.00, i Mariahuset, Erling Skjalgsons gt. 2. Alle velkommen.

«FASTETIDEN – EN BOTSTID MED BLIKKET VENDT MOT PÅSKEN» v. sr. Ragnhild Marie Bjelland. Tirsdag 14. februar kl. 19.30 i Rosahjemmet, Gjørstads gate. (Merk dagen!)

«GRUNDTVIG SOM KATOLSK TENKER» v. Olav Rune Ekeland Bastrup. Tirsdag 21. februar kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. Arr.: St. Dominikus Kloster venneforening.
(KATOLSK FORUM.)

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMET http://katarinahjemmet.katolsk.no