Søndag 4. des., 2. s. i advent, år. A

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN, VELKOMMEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

INTROITUS: Hosianna Davids Sønn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høye.
GRADUALE: I de dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.
OFFERTORIUM: Rorate … Lov Herren 353

LITURGISK KALENDER
Tirsdag 6. des.: Nicolai
Onsdag 7. des.: Ambrosius
Torsdag 8. desember: Maria Immaculata

«KIMER I KLOKKER – SIGRID UNDSETS JUL», boklansering søndag 4. desember kl. 15.00 på Katarinahjemmet. Arr. St. Olav Forlag og katolsk.no. Fri adgang. Varighet: to timer.

GUDS HJERTESLAG PÅ JORDEN, musikk og tekster i adventstiden, ved Ingerid Louise Birkeland, Jan Schumacher og Alf Knutsen. Søndag 4. desember kl. 17.00 i Lunden Kloster Øvre Lunden 5. Åpen klosterbutikk, kaffe og kaker. Avsluttes med vesper i kapellet.

KATOLSK BARSEL-OG SMÅBARNGRUPPE møtes på Katarina hjemmet søndag 4 desember kl. 10.00-14.00. Kontakt: paulina.blecha@gmail.com, mobil 463 21 162.

REQUIEM-MESSE FOR PASTOR MICHEL BECKERS onsdag 7. desember kl. 13.00 i St. Olav Domkirke, presidert av Biskop Bernt. P. Beckers blir begravet i Nederland.

MEDITASJONSGRUPPEN PÅ KATARINAHJEMMET. Siste meditasjonsaften før jul: mandag 12. des. kl. 19.00, første etter jul: 9. januar.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Julens gudstjenester hos dominikanerne: se https://stdominikus.katolsk.no/julens-gudstjenester-i-st-dominikus-kirke/.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMET – http://katarinahjemmet.katolsk.no