Søndag 5. mars, 2. søndag i faste, År A.

Introitus: Kom ditt ord ihu, Herre, det er min trøst i min elendighet
Graduale: Herre, la din miskunn hvile over oss, for til deg setter vi vår lit
Evangelievers: Da hørtes det ut fra skyen en røst som sa: «Dette er min egen
sønn som jeg har kjær, han som har all min yndest. Lytt til ham!»

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

KORSVEISANDAKT I St. Dominkus kirke FREDAG 10. MARS kl. 17.45.  Dørene åpnes kl. 17.30.

«MUSIKK OG RELIGION», v. Henrik Holm og Øivind Varkøy. Tekster av bl. a. Biskop Erik Varden og redaktørene. Bokpresentasjon torsdag 9. mars kl 18.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang.

«GUDDOMMELIG HJELP I LIV OG DØD – om sykesalvingens sakramente». v. p. Ole Martin Stamnestrø, onsdag 15. mars kl. 19.00 i Akersveien 5. Lett bevertning, fri adgang. (KATOLSK GROVBRØD.)

«SPOR AV GUD I EMMANUEL LEVINAS FILOSOFI,» v. Magdalene Thomassen. Tirsdag 21. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Arr.: St. Dominikus Klosters venner, (KATOLSK FORUM)

LAUDES , MESSE OG FROKOST PÅ KATARINAHJEMMET for studenter kl. 7.30 hver torsdag i fastetiden. Messe kl. 7.45. inngang via kjøkkenet.

«PÅSKENS LITURGIER; å vandre med Kristus mot et nytt liv», v. p. Pål Bratbak. Onsdag 29. mars kl. 19.00 i Akersveien 5. (KATOLSK GROVBRØD)

«DEN STILLE UKES LITURGI» v. sr. Ragnhild-Marie Bjelland torsdag 30. mars kl. 19.30 i Rosahjemmet, Gjørstads gate. Fri adgang.

FAMILIEDAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 1. april, se katarinahjemmet.katolsk.no

SEMINAR OM EUTHANASI: «Den barmhjertige samaritan; et hjerte som ser.» 25. mars kl. 10.00-12.00 i Mariagården, Akersveien. Morten Magelsen, sr. Katarina Bogoszova og sr. Anne Bente Hadland. Påmelding innen 19. mars. katekese@okb.katolsk.no

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR på Mariaholm, 26.-29. juli. Med Biskop Bernt, Erik Ruud, Alf Tore Hommedal. NOK 2200.-. Påmelding innen 1. juli til til nikoline.myklevik@hotmail.com, tel.: 992 60 730

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND: Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997. http://katarinahjemmet.katolsk.no