Søndag 12. mars, 3. søndag i faste, År A.

Introitus: Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.
Graduale: Lytt til Herrens røst idag, forherd ikke deres hjerter.
Evangelievers: Så sier Herren, den som drikker av det vannet jeg vil gi ham,
han kommer aldri i evighet til å tørste mer.

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991

«GUDDOMMELIG HJELP I LIV OG DØD – om sykesalvingens sakramente». v. p. Ole Martin Stamnestrø, onsdag 15. mars kl. 19.00 i Akersveien 5. Lett bevertning, fri adgang. (KATOLSK GROVBRØD.)

«SPOR AV GUD I EMMANUEL LEVINAS FILOSOFI,» v. Magdalene Thomassen. Tirsdag 21. mars kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Arr.: St. Dominikus Klosters venner, (KATOLSK FORUM)

LAUDES, MESSE OG FROKOST PÅ KATARINAHJEMMET for studenter kl. 7.30 hver torsdag i fastetiden. Messe kl. 7.45, inngang via kjøkkenet.

«PÅSKENS LITURGIER; å vandre med Kristus mot et nytt liv», v. p. Pål Bratbak. Onsdag 29. mars kl. 19.00 i Akersveien 5. (KATOLSK GROVBRØD)

«DEN STILLE UKES LITURGI», v. sr. Ragnhild-Marie Bjelland torsdag 30. mars kl. 19.30 i Rosahjemmet, Gjørstads gate. Fri adgang.

FAMILIEDAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 1. april. Se katarinahjemmet.katolsk.no

SEMINAR OM EUTHANASI: «Den barmhjertige samaritan; et hjerte som ser.» 25. mars kl. 10.00-12.00 i Mariagården, Akersveien. Morten Magelsen, sr. Katarina Bogoszova og sr. Anne Bente Hadland. Påmelding innen 19. mars. katekese@okb.katolsk.no

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR på Mariaholm, 26.-29. juli. Med Biskop Bernt, Erik Ruud, Alf Tore Hommedal. NOK 2200.-. Påmelding innen 1. juli til til nikoline.myklevik@hotmail.com tel.: 992 60 730

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997.
http://katarinahjemmet.katolsk.no