Helligdag

Søndag 12. februar. 6. søndag i det alminnelige kirkeår, år. A.
 
 
KIRKEKAFFE
Søndag etter høymessen, velkommen!
 
 
KATOLSK TRO OG LIV
Kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Ingen påmelding. Les mer…

Man.13. februar: Om gregoriansk sang, ved sr. Ragnhild Marie Bjelland.
Man. 20. februar: Vinterferie!
Man. 27. februar: Klosterliv, legmanns-fraterniteter, v. fr. Haavar Simon Nilsen
Man 6. mars: Av den katolske kirkes historie i Norge, v. Biskop Bernt Eidsvig

«MED KINGO I BAGASJEN. JORUNN HOPE HENTAR FRAM LITT AV FARSARVEN SIN, I ORD OG TONAR»
under kirkekaffen i Sankt Dominikus søndag 19. februar.
Arr.: Venneforeningen

ST. JOSEPH RETRETTSENTER
Grefsen Retretter i fastetiden. Les mer på www.stjoseph.no

LUTHERS THESER I VÅR TID?
Kl. 19.00 i Litteraturhuset, billetter kr. 100/50, i døren.

Mandag 13. feb. «Skjærsilden, pine og renselse» ved pater Philip Geister S.J. og Marius Timman Mjaaland.
Mandag 27. feb. «Kirkelig makt og Guds tilgivelse» ved Trond Bakkevig og Bernt T. Oftestad.
Mandag 13. mar. «Nådens gode gjerninger» ved sr. Anne-Lises Strøm, O.P. og biskop Per Arne Dahl.
Mandag 27. mar. «Samtale om kristen tro» Biskop Bernt I. Eidsvig og biskop Ole Christian Kvarme.

KATOLSK GROVBRØD – foredrag i St. Olav Domkirkemenighet
Dørene åpnes kl. 18.30. Enkel servering (Messe kl. 18.00).

Onsdag 15. februar kl. 19.00: «På liv og død. Kristen i et sekulært samfunn» ved Vegard Bruun Wyller.
Onsdag 1. mars: »Å utfylle Kristi lidelser» ved sr. Anne Bente Hadland O.P.
Onsdag 15. mars: «En liten skole i bønnens liv» ved legkarmelitt Anne Samuelsen.
Onsdag 29. mars: «Det musikalske symbolspråket i Den stille uke» ved. Wolfgang Plagge.

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR PÅ MARIAHOLM
17. – 22. juli
Foredrag ved Biskop Bernt Eidsvig og sr. Mette Andrésen O.P. Leirprest p. Erik Ruud S.M. Pris kr. 2.000.-. Påmelding innen 1. juni til Nikoline Myklevik, Epost: nikoline-myklevik@hotmail.com

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKE
v. pater Pål Bratbak, hverannen tirsdag kl. 18.45 til ca kl. 20.45. Påmelding: 22 98 21 65.

NYE BØKER
Ekman, Birgitta og Ulf: Den store oppdagelsen; Vår vei til den katolske kirke.
Gervin, Karl og Regnard, Joel: Lectio divina, langsom, interaktiv bibellesning.
Les mer St. Olav Bokhandel (Stengt mandager!).


[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org