Søndag 25. sept., 26. søndag i det alminnelige kirkeår, År. C.

INTROITUS: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.
GRADUALE: Lov Herren, min sjel.

KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN.

 
[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
Vårt VIPPS-NUMMER er: 21991
St. Dominikus Kirke og Kloster kan nå også motta penger via VIPPS.
Send penger fra mobilen uansett hvilken bank du har. Les mer om VIPPS

VELKOMMEN! LITURGISK KALENDER:
Torsdag 29. sep.: Erkeenglene Gabriel, Rafael og Mikael – «Mikkelsmesse».

SAKRAMENTENE, DÅP OG KONFIRMASJON
Mandag 26. sep. kl. 19.30 v. f. Ellert Dahl i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding. Foredraget er en del av kurset «Innføring i katolsk troslære, Katolsk Tro og liv». Kurset vil passe for «begynnere», for katolikker som vil fordype og ajourføre kunnskapene, og for alle som vil vite hvordan katolikker snakker om sin tro. Mandag 3.oktober: Messen, nattverden, v. f. Ellert Dahl. Les mer…

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET
Tirsdag 27. sep. kl. 18.45 – 20.45, v. Pål Bratbak. Deretter hverannen tirsdag.

A BIBLE STUDY GROUP FOR YOUNG ADULTS , «SINAPIS»
Wednesdays at 5 p.m. at Katarinahjemmet. Leader: Sheeba Jem. One may sing vespers with the sisters at 6 p. m. cf. Les mer…

PONTIFIKALMESSE
Mandag 26. sep. kl. 18.00, i anledning møte i Den Nordiske Bispekonferanse med 8 biskoper i St. Johannes Kirke, Bredtvet. Les mer…

BOKLANSERING: «KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM TUSEN ÅR»
Søndag 2. okt. kl. 13.30-15.30 i Mariagården, Akersveien 16. Detaljert program kommer senere. Blant forfatterne: Biskop Bernt Eidsvig, Bernt T. Oftestad, sr. Else Britt Nilsen, Jan Schumacher. Red. Liv Hegna. Les mer…

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE
Første tirsdag i måneden etter messen kl.11.00. Merk tiden!
4. oktober: Vegar Sandholt.
1. november: Otto Christian Odland.
6. desember: Vegar Sandholt.

KATOLSK GROVBRØD – ÅNDELIG NÆRING FOR SULTNE SJELER
Dørene åpnes for suppeservering kl. 18.30. man kan ta del i messen i Domkirken kl. 18.00.
Onsdag 5. oktober: kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5.
p. Pål Bratbak: Messen – troen og livet.
Onsdag 19. oktober: kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5.
Bernt T. Oftestad: Kristi offer – vårt offer.

MESSE MED BØNN OM KALL
Torsdag 6. okt. kl. 18.30 i St. Dominikus Kirke. Etter messen kaffe, søster Mette Andrésen deler en betraktning og maleren Liv Benedicte Nielsen forteller om Legfranciscanerne. Alle velkommen.

OM «LAUDATI SI»
Onsdag 19. okt. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. v. Terje Osmundsen, styreleder i Caritas Norge. Fri adgang, ingen påmelding. (Arr.: St. Dominikus Klosters Venneforening). Les mer…

ST. JOSEPH RETRETTSENTER, GREFSEN
Retrett tors. 20. okt – søn. 23. okt. v. Hilde R. Myhrer og P. Erik Ruud. kr. 2000.- Påmelding: retrett@stjoseph.no

AKADEMIET «OGSÅ VI ER KIRKEN»
Mandag 31. okt. kl. 19.00 i St. Hallvard. Professor Sturla Stålsett om Oscar Romero, biskopen som ble drept ved alteret. www.ogsavierkirken.no


DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org