Helligdag

Søndag 8. januar. Festen for Herrens Dåp. Lesninger 2017; år A.

INTROITUS: Lovsyng Herren, alle folk, alleluja, alleluja»
GRADUALE: Herren har velsignet deg til evig tid!

 
 
KIRKEKAFFE
Søndag etter høymessen, velkommen!

MAY-LISBETH MYRHAUG
tidligere leder av «Katolsk Akademi», bisettes fra St. Olav Domkirke torsdag 12. januar kl. 13.00. Deretter mottagelse på Katarinahjemmet. Nekrolog på Katarinahjemmets sider.

IKKE REGISTRET SOM KATOLIKK I NORGE?
Send en SMS til 417 16 052, og oppgi navn, etternavn og fødselsdato, så ordner O.K.B. resten.

MEDITASJONSGRUPPER FRA JANUAR
Les mer wccm.no

FELLESSKAPET SANT´ EGIDIO
Møtes tirsdag 9. januar kl. 18.45 i St. Josephs Kirke, deretter samtale i Mariagården, Akersveien 16. Emne: «Spørsmålet vi bør stille oss hver dag.»

PONTIFIKALMESSE
i St. Olav Domkirke mandag 23. januar kl. 18.00, i anledning Biskopens årlige middag for prestene. Preken på polsk ved Nuntius Mgr Henryk Jozef Nowacki, som nå
avslutter sin tjeneste i Norden.

KONTAKTKLUBBEN I ST. HALLVARD
onsdag 18. januar. Messe kl. 11.00 og lunsj. Deretter hver onsdag.

MEDITASJONSGRUPPER FRA JANUAR
Fra januar på Katarinahjemmet. Les mer www.wccm.no

KATOLSK TRO OG LIV
Kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Ingen påmelding
Mandag 30. januar: «Døden og det evige liv» ved f. Haavar Simon Nilsen
Mandag 06. februar: Bønn, rosenkransen, meditasjon, ved f. Haavar Simon Nilsen
Mandag 13. februar: Valfart og retrett. Maria-åpenbaringer, Lourdes, Fatima, Medjugorge, ved f. Haavar Simon Nilsen.
Les mer…

ER PRESIDENTVALGET I FRANKRIKE 2017 PÅ VEI MOT «TRUMPISERING»
Foredrag på norsk om populisme v. amanuensis Franck Orban, torsdag 26. januar kl. 18.00 i Institut Francais, Holtegaten 29. Kr. 80,-, studenter kr. 50, inkl. ost og vin.

REFORMASJONSMARKERING
Program: reformasjon2017.no
Arr. Den Norske Kirke, Norges Kristne Råd.

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKE
Ved p. Pål Bratbak, tirsdag 7. februar, kl. 18.24 – ca 20.45, deretter hverannen tirsdag. Påmelding: 22 98 21 65.

DER HIMMELEN STIGER NED
Jubileumsbok om St. Hallvard menighet, i St. Hallvard og i St. Olav Bokhandel. Kr. 299,-

ØKOLOGISK TEOLOGI OG GLOBALISERING, ET KATOLSK PERSPEKTIV
Studietilbud ved Menighetsfakultetet, som omfatter en studietur til Roma/Assisi
26. mars -2. april. Studie-ansvarlig: sr. Else-Britt Nilsen, Katarinahjemmet. 10 studiepoeng. Kan tas på bachelor eller master-nivå. Emne TEOL 5469/2442. For mer informasjon, kontakt e.b.nilsen@mf.no innen 2. januar.

LØRDAGSRETRETTER HOS MARISTENE
Våren 2017: 18. feb., 18. mar, 22. apr, kl. 9.45 – 16.45. Maristua, Kroken 15, 1466 Strømmen. Kr. 150,- maristene@katolsk.no

SØSTER RAGNHILD-MARIE BJELLAND FEIRER 25 ÅRS JUBILEUM SOM SØSTER
Messe lørdag 28. januar kl. 18.00 januar i St. Dominikus. f. Kjell Arild Pollestad preker.

BIBELEN I KORTVERSJON
Søndag 29. januar i St. Dominikus, f. Kjell Arild Pollestad presenterer sin bok ved kirkekaffen.


[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster kan nå også motta penger via VIPPS.
VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org