Tenebrae (morgensang) påskeaften 2020

Søstrene fra Katarinahjemmet og brødrene i Sankt Dominikus synger den siste tenebrae av påskehøytidens tridium.

https://www.facebook.com/katolsk.no/videos/528835511388488/